Побачив світ черговий випуск періодичного видання, яке готує Навчально-науковий інститут євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ», «Міжнародний науковий вісник» № 1 (12), 2016.

                                    

Збірник містить наукові статті та тези доповідей, проголошених та обговорених на Міжнародній науково-практичній конференції «Науковий парк як універсальна регіональна структура інноваційної діяльності», проведеній Ужгородським національним університетом спільно з Кошицьким технічним університетом (Словацька Республіка) 3 березня 2016 року в рамках наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір».

До редакційної ради збірника входять ректор ДВНЗ «УжНУ» проф. В.І.Смоланка та ректор Кошицького технічного університету проф. С. Кмет, а також перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України проф. В.І.Луговий, проректор з наукової роботи ДВНЗ «УжНУ» проф. І.П.Студеняк та проректор з інноваційної діяльності і трансферу технологій Кошицького технічного університету проф. А. Чижмар.

Матеріали, що включені до вісника, висвітлюють актуальні аспекти інноваційної діяльності у вищій освіті обох держав.

Видання здійснено за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду.

У понеділок, 18 квітня, о 12 год. в залі засідань Вченої ради УжНУ (пл. Народна, 3) відбулася прес-конференція розробників Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр. за підсумками виконання наукового проекту за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду (координатор проекту – директор ННІ Євроінтеграційних досліджень УжНУ І.В. Артьомов). 

У заході прийняли участь журналісти різних ЗМІ Закарпаття та власних кореспондентів загальноукраїнських видань і телеканалів в кількості 22 осіби.

              

Концепцію презентували і на численні запитання журналістів відповідали: координатор проекту – директор ННІ Євроінтеграційних досліджень УжНУ І.В. Артьомов, розробники Концепції – Смоланка В.І. – доктор медичних наук, ректор ДВНЗ «УжНУ», Приходько В.П. – доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, директор НДІ державного управління та регіонального розвитку ДВНЗ «УжНУ», Устич С.І. – доктор соціологічних наук, директор Інституту транскордонного співробітництва, Гусь А.В. – кандидат юридичних наук, провідний спеціаліст ННІ євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ», Бутурлакіна Т.О. – кандидат економічних наук, директор Центру кар’єри ДВНЗ «УжНУ», Головач Й.Й. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, директор НДІ засобів аналітичної техніки Ужгородського національного університету.

Міжнародна науково-практична конференція в м. Кошице (Словацька Республіка) відбулася 3 березня ц.р. в рамках реалізації наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір», що фінансується Міжнародним Вишеградським фондом (координатор проекту - директор ННІ євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ», кандидат історичних наук, доцент Іван Артьомов).

Захід відбувся на базі Наукового парку ТЕХНІКОМ Кошицького технічного університету – партнера УжНУ в реалізації зазначеного проекту.

               

Метою конференції було обговорення, за участі міжнародних експертів з виконання проекту, питань інноваційної діяльності вищих навчальних закладів через функціонування наукових парків як важливих механізмів трансформації науково-технічного потенціалу університетів.

Участь у конференції взяли члени міжнародної групи експертів наукового проекту, ректори, проректори, науковці Ужгородського національного та Кошицького технічного університетів.

Принагідно на конференції відбулася презентація Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «УжНУ», розробленої виконавцями проекту.

Відкрив захід ректор Кошицького ТУ професор Станіслав Кмет. Він розповів про широкий спектр освітніх і наукових послуг, на надання яких орієнтована діяльність Кошицького ТУ, охарактеризував функції, що їх виконує науковий парк ТЕХНІКОМ, створюючи умови постійного розвитку наукових досліджень і розробок.

Учасників конференції привітав ректор Ужгородського національного університету доктор медичних наук, професор Володимир Смоланка. Ректор наголосив на тому, що порівняно молодий виш, який минулого року відзначив своє 70-ліття, став потужним освітнім і науковим центром, де сформувалися наукові школи, відомі у міжнародному вимірі, ведеться співпраця з багатьма провідними університетами світу.

Відтак ректори університетів підписали Меморандум про взаєморозуміння між Науковим парком «УжНУ» і Кошицьким технічним університетом.

На обговорення учасниками конференції було винесено широке коло питань, зокрема:

• ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

• ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

• ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ 

• ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

• СИСТЕМА ІНДЕКСАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ 

• НАУКОВИЙ ПАРК – МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

• USP ТЕCHNICOM ЯК ВИЗНАНИЙ ЦЕНТР НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ІННОВАЦІЙ

• ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ НАУКОВОГО ПАРКУ І ЙОГО РОЛЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

• ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УЖНУ

Зазначені питання висвітлили у своїх виступах учасники конференції з Ужгородського національного університету: доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Ігор Студеняк, доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, директор НДІ державного управління і регіонального розвитку професор Володимир Приходько, кандидат юридичних наук, провідний спеціаліст ННІ євроінтеграційних досліджень Аліна Гусь, доктор соціологічних наук, директор Інституту транскордонного співробітництва – партнера УжНУ в реалізації проекту Сергій Устич, кандидат економічних наук, директор Центру кар’єри УжНУ доцент Тетяна Бутурлакіна, кандидат фізико-математичних наук, директор НДІ засобів аналітичної техніки доцент Йосип Головач.

З великою зацікавленістю були вислухані  виступи-презентації словацьких партнерів, зокрема Франтішека Якоба – доцента, директора Центру інновацій, трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності Кошицького технічного університету і Петера Тапака – очільника регіонального департаменту розвитку Кошицького самоврядного краю.

Підсумки конференції підбили ректори обох вишів, зазначивши, що і підписаний Меморандум про взаєморозуміння, і презентована Концепція інноваційного розвитку УжНУ матимуть важливе значення для зміцнення міжнародного співробітництва університетів.

Словацьким колегам передано кілька комплектів навчально-методичного комплексу, розробленого в ході реалізації проекту за участю членів міжнародної групи експертів. Зазначений комплект містить 5 англомовних видань з проблематики інноваційної діяльності університетів  – навчальний посібник, хрестоматію, глосарій, робочу програму з відповідної навчальної дисципліни, Концепцію Наукового парку УжНУ і каталог інноваційних проектів. 

Відповідно до Календаря заходів наукового проекту 24 березня ц.р. на засіданні Вченої ради ДВНЗ «УжНУ» відбулась презентація Концепції інноваційного розвитку університету, яка декларує прагнення вишу змінити свій статус із традиційного класичного університету на статус дослідницько-інноваційного. 

Концепція була розміщена на сайті університету більше місяця (див. за посиланням: https://drive.google.com/a/uzhnu.edu.ua/file/d/0B6GcxUlmVu6xNVNlRXkzcTEySlE/view). На Вченій раді її презентували автори –  директор ННІ євроінтеграційних досліджень Іван Артьомов, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Володимир Приходько та директор Центру кар’єри УжНУ Тетяна Бутурлакіна.

Експертний висновок щодо Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015–2025 рр. підготував перший віце-президент НАПН України, національний експерт з реформування вищої освіти в Україні, доктор педагогічних наук, професор В.І. Луговий. 

Своїм рішенням Вчена рада університету схвалила Концепцію інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр. і рекомендувала:

  • Структурним підрозділам університету рекомендувати використовувати базові положення Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр. при стратегічному і поточному плануванні діяльності в процесі інтегрування в європейський освітній та науковий простори і трансформування університету в дослідницький інноваційний вищий навчальний заклад.
  • Відзначити плідну співпрацю ДВНЗ «УжНУ» з Кошицьким технічним (Словацька Республіка), Дебреценським (Угорщина) та Жешувським (Республіка Польща) університетами щодо спільної реалізації НДР з розроблення Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр., яка є потужною мотивацією для університету в успішній імплементації законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність».
  • Відзначити результативну роботу працівників ННІ та експертів, що увійшли у творчу групу з розроблення Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр.
  • Координатору проекту доц. Артьомову І.В. звернутися в Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (директор – д.пед.н., проф. С.А. Калашнікова) з пропозицією розглянути зазначену Концепцію на Вченій раді Інституту 31 березня 2016 р.

Нині ННІ євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «Ужгородський національний університет» завершує роботу над виконанням згаданого наукового проекту. У рамках реалізації проекту його виконавцями підготовлено навчально-методичний комплекс, який передано партнерам із Словаччини, Угорщини та Польщі для використання у ВНЗ цих країн. 

Рецензію на цей комплекс, з якою пропонуємо ознайомитися, підготувала доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу політики та врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України Ж.В. Таланова.

ННІ євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «Ужгородський національний університет» продовжує роботу над виконанням наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» (№ 21470150) за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду. 

Виконавцями проекту підготовлено першу частину навчально-методичного комплексу, який стане потужною основою для подальшої роботи з вироблення проекту Концепції інноваційного розвитку Ужгородського національного університету.