УжНУ – на шляху до статусу дослідницько-інноваційного вишу

Відповідно до Календаря заходів наукового проекту 24 березня ц.р. на засіданні Вченої ради ДВНЗ «УжНУ» відбулась презентація Концепції інноваційного розвитку університету, яка декларує прагнення вишу змінити свій статус із традиційного класичного університету на статус дослідницько-інноваційного. 

Концепція була розміщена на сайті університету більше місяця (див. за посиланням: https://drive.google.com/a/uzhnu.edu.ua/file/d/0B6GcxUlmVu6xNVNlRXkzcTEySlE/view). На Вченій раді її презентували автори –  директор ННІ євроінтеграційних досліджень Іван Артьомов, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Володимир Приходько та директор Центру кар’єри УжНУ Тетяна Бутурлакіна.

Експертний висновок щодо Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015–2025 рр. підготував перший віце-президент НАПН України, національний експерт з реформування вищої освіти в Україні, доктор педагогічних наук, професор В.І. Луговий. 

Своїм рішенням Вчена рада університету схвалила Концепцію інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр. і рекомендувала:

  • Структурним підрозділам університету рекомендувати використовувати базові положення Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр. при стратегічному і поточному плануванні діяльності в процесі інтегрування в європейський освітній та науковий простори і трансформування університету в дослідницький інноваційний вищий навчальний заклад.
  • Відзначити плідну співпрацю ДВНЗ «УжНУ» з Кошицьким технічним (Словацька Республіка), Дебреценським (Угорщина) та Жешувським (Республіка Польща) університетами щодо спільної реалізації НДР з розроблення Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр., яка є потужною мотивацією для університету в успішній імплементації законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність».
  • Відзначити результативну роботу працівників ННІ та експертів, що увійшли у творчу групу з розроблення Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр.
  • Координатору проекту доц. Артьомову І.В. звернутися в Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (директор – д.пед.н., проф. С.А. Калашнікова) з пропозицією розглянути зазначену Концепцію на Вченій раді Інституту 31 березня 2016 р.

Нині ННІ євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «Ужгородський національний університет» завершує роботу над виконанням згаданого наукового проекту. У рамках реалізації проекту його виконавцями підготовлено навчально-методичний комплекс, який передано партнерам із Словаччини, Угорщини та Польщі для використання у ВНЗ цих країн. 

Рецензію на цей комплекс, з якою пропонуємо ознайомитися, підготувала доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу політики та врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України Ж.В. Таланова.