Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір

Опис основних особливостей проекту

Загальна мета: оптимізація інноваційної діяльності наукових установ та виробничих підприємств прикордонних територій у форматі регіонального інноваційного центру - наукового парку.

Конкретні цілі:

 1. дослідження європейського досвіду інноваційної діяльності університетів;
 2. розроблення механізму ефективної співпраці між наукою та виробництвом у рамках транскордонного співробітництва;
 3. спільне розроблення навчальних матеріалів для впровадження у навчальний процес у вищих навчальних закладах прикордонних регіонів.

 

Детальний опис проекту

Аналіз основних показників економічного та соціального розвитку області за 2013 рік свідчить про те, що головним джерелом інвестування промислового комплексу області, як і в попередні роки, залишаються в основному кошти підприємств та організацій. За прогнозними оцінками у 2014-2015 роках приріст обсягу виробництва інноваційної продукції промисловим комплексом області на основі наявного науково-технічного доробку організацій, установ та підприємств області за умов інвестування необхідних кредитних коштів може бути збільшеним у 1,3 – 1,5 раза. Це дасть змогу створити більше 500 додаткових робочих місць для фахівців високої кваліфікації, водночас збільшить щорічні надходження до бюджету області у 1.5 раза.

Метою проекту є розроблення упродовж 2015-2016 років, на основі аналізу європейського, зокрема країн В-4, та світового досвіду інноваційної діяльності вищої школи, шляхом співпраці з виробничими підприємствами області та науковими установами країн Вишеградської четвірки, концепції становлення інноваційного університету європейського типу на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Така концепція дасть змогу в контексті транскордонного співробітництва створити у Закарпатській області регіональну інноваційну структуру - Науковий парк «Ужгородський національний університет», завдання якого - забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області шляхом впровадження результатів науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ, ефективного використання наявного наукового потенціалу, широкого залучення вітчизняних та закордонних науково-технічних розробок і технологій, регіональних виробничих, енергетичних, природно-сировинних, технологічних, матеріально-технічних та кадрових ресурсів.

Цільові групи проекту

 • регіональні ЗМІ;
 • студенти ВНЗ прикордонних регіонів Словацької Республіки, Угорщини, Польщі, Румунії та України;
 • громадські організації, які здійснюють діяльність у сфері транскордонного співробітництва, а також туризму, охорони навколишнього середовища, економічного і соціального розвитку;
 • юридичні та фізичні особи, професійна діяльність яких пов’язана з проблемами розроблення, впровадження у виробництво та використання певних зразків інноваційної продукції;
 • наукові та дослідні установи країн Вишеградської четвірки, зацікавлені в активізації співпраці в інноваційній сфері;
 • представники депутатського корпусу обласної і районної рад, працівники державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, професійна діяльність яких пов’язана з проблемами забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області.

Період реалізації: 2015 - 2016 рр.

Партнери:

 1. Жешувський університет (м. Жешув, Польща)
 2. Дебреценський університет (м. Дебрецен, Угорщина)
 3. Технічний університет у м. Кошице (м. Кошице, Словацька Республіка)
 4. ГО "Інститут транскордоного співробітництва" (м. Ужгород, Україна)