Реалізація міжнародного наукового проекту – на завершальному етапі

Міжнародна науково-практична конференція в м. Кошице (Словацька Республіка) відбулася 3 березня ц.р. в рамках реалізації наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір», що фінансується Міжнародним Вишеградським фондом (координатор проекту - директор ННІ євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ», кандидат історичних наук, доцент Іван Артьомов).

Захід відбувся на базі Наукового парку ТЕХНІКОМ Кошицького технічного університету – партнера УжНУ в реалізації зазначеного проекту.

               

Метою конференції було обговорення, за участі міжнародних експертів з виконання проекту, питань інноваційної діяльності вищих навчальних закладів через функціонування наукових парків як важливих механізмів трансформації науково-технічного потенціалу університетів.

Участь у конференції взяли члени міжнародної групи експертів наукового проекту, ректори, проректори, науковці Ужгородського національного та Кошицького технічного університетів.

Принагідно на конференції відбулася презентація Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «УжНУ», розробленої виконавцями проекту.

Відкрив захід ректор Кошицького ТУ професор Станіслав Кмет. Він розповів про широкий спектр освітніх і наукових послуг, на надання яких орієнтована діяльність Кошицького ТУ, охарактеризував функції, що їх виконує науковий парк ТЕХНІКОМ, створюючи умови постійного розвитку наукових досліджень і розробок.

Учасників конференції привітав ректор Ужгородського національного університету доктор медичних наук, професор Володимир Смоланка. Ректор наголосив на тому, що порівняно молодий виш, який минулого року відзначив своє 70-ліття, став потужним освітнім і науковим центром, де сформувалися наукові школи, відомі у міжнародному вимірі, ведеться співпраця з багатьма провідними університетами світу.

Відтак ректори університетів підписали Меморандум про взаєморозуміння між Науковим парком «УжНУ» і Кошицьким технічним університетом.

На обговорення учасниками конференції було винесено широке коло питань, зокрема:

• ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

• ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

• ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ 

• ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

• СИСТЕМА ІНДЕКСАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ 

• НАУКОВИЙ ПАРК – МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

• USP ТЕCHNICOM ЯК ВИЗНАНИЙ ЦЕНТР НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ІННОВАЦІЙ

• ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ НАУКОВОГО ПАРКУ І ЙОГО РОЛЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

• ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УЖНУ

Зазначені питання висвітлили у своїх виступах учасники конференції з Ужгородського національного університету: доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Ігор Студеняк, доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, директор НДІ державного управління і регіонального розвитку професор Володимир Приходько, кандидат юридичних наук, провідний спеціаліст ННІ євроінтеграційних досліджень Аліна Гусь, доктор соціологічних наук, директор Інституту транскордонного співробітництва – партнера УжНУ в реалізації проекту Сергій Устич, кандидат економічних наук, директор Центру кар’єри УжНУ доцент Тетяна Бутурлакіна, кандидат фізико-математичних наук, директор НДІ засобів аналітичної техніки доцент Йосип Головач.

З великою зацікавленістю були вислухані  виступи-презентації словацьких партнерів, зокрема Франтішека Якоба – доцента, директора Центру інновацій, трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності Кошицького технічного університету і Петера Тапака – очільника регіонального департаменту розвитку Кошицького самоврядного краю.

Підсумки конференції підбили ректори обох вишів, зазначивши, що і підписаний Меморандум про взаєморозуміння, і презентована Концепція інноваційного розвитку УжНУ матимуть важливе значення для зміцнення міжнародного співробітництва університетів.

Словацьким колегам передано кілька комплектів навчально-методичного комплексу, розробленого в ході реалізації проекту за участю членів міжнародної групи експертів. Зазначений комплект містить 5 англомовних видань з проблематики інноваційної діяльності університетів  – навчальний посібник, хрестоматію, глосарій, робочу програму з відповідної навчальної дисципліни, Концепцію Наукового парку УжНУ і каталог інноваційних проектів.