Відповідно до календаря заходів міжнародного наукового проекту його аплікант – НН Інститут євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету – організував черговий круглий стіл експертів проекту. Його мета – обговорити актуальні аспекти формування концепції інноваційного розвитку університетів, розроблення механізмів трансформації УжНУ в університет інноваційного типу. 

Нинішній, третій випуск «Робочого календаря» підготовлено за матеріалами зазначеного круглого столу експертів за безпосередньої участі працівників НН Інституту євроінтеграційних досліджень.

До обговорення майбутньої концепції інноваційного університету долучились також декани, науковці, аспіранти Ужгородського національного університету.

I.

12-14 листопада у м. Києві проходила Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2015», у якій взяли участь більше 100 вищих навчальних закладів України та іноземних держав.

ДВНЗ УжНУ був представлений у двох тематичних номінаціях, за які отримав найвищі нагороди, а саме Гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології», яка була підготовлена за результатами матеріалів досліджень, отриманих у процесі виконання наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній та науковий простір» (№ 21470150), що реалізується ННІ євроінтеграційних досліджень УжНУ (директор – І.В. Артьомов) за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду.

Виставкові стенди та презентація університету привернули значну увагу не лише учасників виставки, але й шановних гостей – В. Г. Кременя президента НАПНУ, заступника міністра освіти України А.Є. Гевка, а також високоповажних представників іноземних делегацій.

                             

 

II.

27 листопада відбулось засідання Вченої ради УжНУ. З презентацією виступив керівник наукового проекту к.і.н., доц. Артьомов І.В. Вчена рада університету визнала успішною апробацію результатів наукових досліджень ННІ євроінтеграційних досліджень, отриманих у процесі реалізації наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір».

III.

8 грудня 2015 р. відповідно до календаря заходів міжнародного наукового проекту його аплікант – НН Інститут євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету – організував черговий круглий стіл експертів проекту на тему «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ». Його мета – обговорити актуальні аспекти формування концепції інноваційного розвитку університетів, розроблення механізмів трансформації УжНУ в університет інноваційного типу. 

До обговорення майбутньої Концепції інноваційного університету долучились члени міжнародної групи експертів наукового проекту, проректори, декани, науковці, аспіранти Ужгородського національного університету.

     

За матеріалами «круглого столу» експертів буде видано спеціальний випуск збірника наукових праць «Геополітика України: історія та сучасність», який видається двічі на рік ННІ євроінтеграційних досліджень. Це видання має міжнародний реєстраційний номер ISSN, що дає змогу користувачам більше 100 країн світу знайомитись з його матеріалами.

Протягом вересня 2015 р. в процесі реалізації наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» (№ 21470150), що фінансується Міжнародним Вишеградським Фондом, сформовано організаційну структуру Наукового парку Ужгородського національного університету.

Після прийняття рішення Міністерства освіти і науки України (Наказ № 718 від 07.07.2015 р.) щодо створення «Наукового парку Ужгородський національний університет» та затвердження переліку пріоритетних напрямів його діяльності зроблено наступний важливий крок щодо формування структури, яка виглядає наступним чином:

Впровадження структурних елементів Наукового парку дозволяє координувати діяльність кожної його складової та забезпечувати на практиці впровадження в Закарпатському регіоні України технології «трикутника знань» та трансферу технологій по впровадженню наукових досліджень на підприємствах, установах, бізнесовому середовищі економіки краю. 

 

ННІ євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «Ужгородський національний університет» продовжує роботу над виконанням наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» (№ 21470150).

Згідно календаря заходів в період з 17 по 25 серпня 2015 р., координатор проекту Іван Артьомов приймав звіти експертів, які презентували результати досліджень, а саме:

- Інноваційна діяльність провідних університетів України: аналітичний огляд.

                                                                                                                                                                                                     

- Інноваційні проекти УжНУ: роль Наукового парку в їх впровадженні. 

- Інновації в освіті і науці країн Вишеградської групи.

                      

- Інновації в освіті і науці окремих країн Європи, Азії та Америки.

   

- Впровадження освітніх інновацій в Україні – важлива передумова інтегрування в європейський освітній і науковий простір.

 

Координатор проекту, підводячи підсумки даного етапу роботи, відзначив, що завдяки чітко організованій роботі керівників експертних груп та методичним консультаціям проф. Лугового В.І. – першого віце-президент НАПН України, вивчено та проаналізовано значний обсяг інформації щодо впровадження інноваційного підходу до роботи у провідних університетах України, країн В-4 та окремих вузів країн Америки та Азії.

Зроблено висновок, що підготовлені аналітичні матеріали стануть потужною основою для подальшої роботи по виробленню проекту Концепції інноваційного розвитку УжНУ. 

Зазначимо, що паралельно з роботою експертних груп детально проаналізовано, на предмет ефективності, існуючу інноваційну базу УжНУ.

З 01 вересня 2015 р. розпочинається практична робота по розробці проекту Концепції інноваційного розвитку УжНУ та підготовці засідання круглого столу і чергової зустрічі експертів міжнародних робочих груп, які відбудуться в грудні 2015 р.