АПРОБАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДВНЗ «УжНУ» ОТРИМАНИХ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ НАУКОВОГО ПРОЕКТУ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ – ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ПРОСТІР» (№ 21470150) ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНОГО ВИШЕГРАДСЬКОГО ФОНДУ

I.

12-14 листопада у м. Києві проходила Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2015», у якій взяли участь більше 100 вищих навчальних закладів України та іноземних держав.

ДВНЗ УжНУ був представлений у двох тематичних номінаціях, за які отримав найвищі нагороди, а саме Гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології», яка була підготовлена за результатами матеріалів досліджень, отриманих у процесі виконання наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній та науковий простір» (№ 21470150), що реалізується ННІ євроінтеграційних досліджень УжНУ (директор – І.В. Артьомов) за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду.

Виставкові стенди та презентація університету привернули значну увагу не лише учасників виставки, але й шановних гостей – В. Г. Кременя президента НАПНУ, заступника міністра освіти України А.Є. Гевка, а також високоповажних представників іноземних делегацій.

                             

 

II.

27 листопада відбулось засідання Вченої ради УжНУ. З презентацією виступив керівник наукового проекту к.і.н., доц. Артьомов І.В. Вчена рада університету визнала успішною апробацію результатів наукових досліджень ННІ євроінтеграційних досліджень, отриманих у процесі реалізації наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір».

III.

8 грудня 2015 р. відповідно до календаря заходів міжнародного наукового проекту його аплікант – НН Інститут євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету – організував черговий круглий стіл експертів проекту на тему «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ». Його мета – обговорити актуальні аспекти формування концепції інноваційного розвитку університетів, розроблення механізмів трансформації УжНУ в університет інноваційного типу. 

До обговорення майбутньої Концепції інноваційного університету долучились члени міжнародної групи експертів наукового проекту, проректори, декани, науковці, аспіранти Ужгородського національного університету.

     

За матеріалами «круглого столу» експертів буде видано спеціальний випуск збірника наукових праць «Геополітика України: історія та сучасність», який видається двічі на рік ННІ євроінтеграційних досліджень. Це видання має міжнародний реєстраційний номер ISSN, що дає змогу користувачам більше 100 країн світу знайомитись з його матеріалами.