Новини координаційна зустріч партнерів

 

В УжНУ відбулася координаційна зустріч партнерів

 

 

 

  Згідно з календарним планом реалізації проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» 24 лютого ц.р. у залі засідань Вченої ради університету відбулася координаційна зустріч партнерів, де були обговорені організаційні питання реалізації зазначеного проекту.

В обговоренні взяли участь ректор Ужгородського національного університету професор Володимир Смоланка, проректор з наукової роботи Ігор Студеняк, керівник проекту Іван Артьомов, професор Дебреценського університету (Угорщина) Олександр Кікінеші, офіс-менеджер ГО «Інститут транскордонного співробітництва» Дмитро Мірошніков.

Партнери обговорили розроблений робочою групою детальний план заходів з реалізації проекту, порядок і способи комунікації, узгодили склад міжнародної робочої групи експертів та графік спільного розроблення членами цієї групи методологічних принципів науково-дослідної роботи.

З метою вироблення єдиного  підходу до підготовки аналітичних матеріалів з проблем створення і функціонування інноваційних університетів схвалено текст Пам’ятки експерта наукового проекту (див. нижче).

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Оскільки кінцевою метою проекту є  розробка концепціїстворення на базі УжНУ  інноваційного університету європейського типу,  учасники зустрічі взяли активну участь у засіданні  «круглого столу» експертів на тему«Імплементація Закону України  «Про вищу    освіту» - необхідна передумова інтегрування в  європейський простір освіти та наукових  досліджень», який підготовлено НН Інститутом  євроінтеграційних досліджень – аплікантом      наукового проекту В-4 

Участь в обговоренні важливих питань реформування вищої освіти в Україні взяли, крім зазначених вище членів робочої групи, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук Володимир Луговий, президент Закарпатського угорського педагогічного інституту ім. Ференці Ракоці ІІ Ілдіко Орос, почесний консул Словацької Республіки у Великому Березному Олег Адамчук, проректори та декани університету.

Безперечно,ідеї, напрацьовані учасниками «круглого столу», прислужаться при виробленні концепції інноваційного університету.

Перша робоча зустріч експертів проекту відбудеться у квітні ц.р., напередодні великої міжнародної науково-практичної конференції з питань входження в європейські простори освіти та наукових досліджень, що відбудеться в Ужгородському національному університеті за участі ректорів низки європейських вузів, в тому числі наших партнерів – Дебреценського, Кошицького технічного та Жешувського університетів.

 

Пам'ятка

експерту наукового проекту

Міжнародного Вишеградського фонду № 21470150

«Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» (обсяг експертної записки до 20 сторінок) 

 

   При підготовці аналітичного матеріалу просимо обов’язково висвітлити такі вузлові питання:

1.     Заклади вищої освіти у національній інноваційній системі країни (Угорщини, Словаччини, Польщі відповідно). Університет як учасник інноваційного процесу.

2.     Чи існує цілісна концепція інноваційного розвитку університетської системи освіти у Вашій країні? Її елементи та моделі.

3.     Інноваційна діяльність університетів країн Вишеградської четвірки. Правовий режим функціонування ВНЗ як провідних учасників інноваційної діяльності. Послатися на нормативні акти, що регулюють інноваційну діяльність університетів у Вашій країні. Обсяги штатних посад викладачів за напрямками навчання.

4.     Теоретичні засади підприємницької господарської діяльності вищих навчальних закладів.

5.     Напрями діяльності і функції інноваційного університету.

6.     Інноваційна інфраструктура університету (Вашого або найбільш показового для країни у цій сфері). За можливості проілюструвати графічно.

7.     Як здійснюється в університетах країни комерціалізація наукових розробок? Форми впровадження.

8.     Науковий парк як елемент інноваційної структури університету. Основні напрями діяльності, штатний розпис, проблеми та шляхи їх вирішення

9.      Схема організації й управління інноваційним ВНЗ (бажано проілюструвати графічно).

10. Механізми стимулювання і заохочення з боку держави інноваційної діяльності університетів.

Примітка: Просимо підготувати матеріали до квітня ц.р. і привезти з собою на міжнародну науково-практичну конференцію в УжНУ, на яку Ви будете запрошені.